بوستان سه کنج
طراح:
صدیقه اسکندرپور
مهسا سعیدی زاده
موقعیت مکانی: شیراز خیابان شهید کسایی
مساحت:
۳۵۰۰متر مربع

پروژه‌های مرتبط